טופס הצטרפות

בקשה להצטרפות לעמותת "אגודת הסטודנטים, אוניברסיטת בר-אילן (ע"ר)"

טופס זה הינו טופס בקשה להצטרפות כחבר באגודת הסטודנטים בר-אילן. חברי אגודה נהנים משלל הטבות, עדכונים על פעילויות האגודה וזכות לבחור ולהיבחר לגופים השונים שפועלים באגודה. הטופס מיועד לסטודנטים הלומדים באוניברסיטת בר-אילן בשנת הלימודים תשפ"ב ומשלמים את דמי הרווחה. החותם על טופס זה מביע את הסכמתו לקבלת דיוור מאגודת הסטודנטים בר-אילן ושמורה לו הזכות לחזור בו מהסכמתו בכל עת. הטופס מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונה לשני המינים.

על מנת למשיך יש למלא ת.זנתקלת בבעיה? לחץ כאן